Hier kunt u uw rechten uitoefenen in het kader van de toepassing van de algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens (GDPR)

Procedure:

Deze procedure wordt alleen afgerond en verzonden als u een verzoek wilt indienen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld.

Na validatie van uw verzoek wordt u een bevestigingse-mail gestuurd.

Let op: als u uw e-mail niet ontvangt, controleer dan uw spam-folder.

1)Stuur uw bericht naar [email protected]

2)Om ons te helpen uw informatie op te halen, verzoeken wij u het volgende te vermelden:
Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum (dd/mm/jjjj formaat):
E-mailadres:
Telefoonnummer:

3)Gelieve uw aanvraag in te dienen met de onderstaande reden:
- Recht van toegang
- Herroepingsrecht
- Recht op verwijdering (‘recht om te worden vergeten’) (voorbeeld: verwijdering van persoonlijke gegevens, sluiting van een account, enz.)
- Recht van erfgenamen
- Recht van bezwaar
- Andere aanvraag